עולי הגרדום בעכו; יום אלטלנה

סימול הקלטת / הסליל : סל - 120

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : בגין מנחם,ליסמן חיים מרדכי,בורוכוב חוה,גולוסובקר גדעון,לנקין אליהו,ליפשיץ יוסף,שילנסקי דב
מתקופת הארועים : 01/01/1944
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

לזכר עולי הגרדום בעכו, 18/6/1951: שיר בית"ר, דבריו של מנחם
בגין, הרב חיים מרדכי ליסמן אומר פרק תהילים ו'אל מלא רחמים',
הורים שכולים אומרים קדיש.
יום אלטלנה, 7/6/1952: הקדמה של חוה בורוכוב, גדעון גולוסובקר-
יזכור, אליהו לנקין מעלה זכרונות, יזכור ו'אל מלא רחמים' ע"י
יוסף ליפשיץ, דב שילנסקי- הודעות.