קופת-חולים לאומית; הע"ל; בחירות לכנסת; 'למות או לכבוש את ההר'

סימול הקלטת / הסליל : סל - 93

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : מלמדוביץ דוד,צ'רטוק,שוסטק אליעזר,בגין מנחם,ז'בוטינסקי זאב,שיין אברהם,ז'ורבין שלום,אבריקנט יצחק,שפיצמן אברהם,רוזנפלד שלום,חוטר-ישי אהרון,נדבה יוסף,גוריון יצחק,זיו-אב יצחק,תבין אלי
מתקופת הארועים : 01/01/1936
עד תקופת הארועים : 31/12/1963

תוכן

דוד מלמדוביץ וש. צ'רטוק- ועידה שלישית של קופ"ח לאומית,
23/6/1951; אליעזר שוסטק- ועידת היובל של הסתדרות עובדים
לאומית, 28/11/1954; מנחם בגין- בחירות לכנסת השניה,
25/07/1951; זאב ז'בוטינסקי על חלוקת ארץ-ישראל;
'למות או לכבוש את ההר'- תכנית רדיו במלאות 25 שנה לעלייתו
לגרדום של שלמה בן-יוסף. סיפורם של אברהם שיין ושלום ז'ורבין.
חבריו של שלמה בן-יוסף מעלים זכרונות- יצחק אבריקנט ואברהם
שפיצמן. שלום רוזנפלד, מפקד פלוגת בית"ר בראש פנה, מספר על
פלוגות בית"ר, פעילותן והאידאולוגיה בהקמתן. הוויכוח על ההבלגה
ושבירתה. הפעולה, מהלך המשפט- עו"ד אהרון חוטר-ישי. גזר הדין.
המאבק על חיי הנידונים, יוסף נדבה מספר על מאמציו של זאב
ז'בוטינסקי, יצחק גוריון מספר על מאמצים בארץ להצלתו של שלמה
בן-יוסף. יצחק זיו-אב, עורך משנה ב'הבוקר', על פגישת עתונאים
עם בן-יוסף. אלי תבין, מפקד קן בית"ר בעיר הולדתו של בן-יוסף
מספר על התחושות במקום. קבורה בראש פנה (תכנית מ-1963).