רדיפות לוחמי החופש בישראל

סימול הקלטת / הסליל : סל - 76

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : שלינגובסקי זאב,בורוכוב יהודה,מצדי אליהו,שטיין משה (שטיין מרסל), 'חרמש',פעמוני יוסף,מילמן דב (מילמן דב הלוי),גלעדי חמדה,תמיר שמואל,ויניצקי יוסף
מתקופת הארועים : 01/01/1944
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

זכרונות אנשי אצ"ל, כפי שהוקלטו בשנים 1954-1950:
זאב שלינגובסקי- פרשת התנפלות אנשי ההגנה בשנת 1947;
יהודה בורוכוב- מכתב לחברת החשמל;
אליהו מצדי- חטיפתו בשנת 1944;
משה שטיין ויוסף פעמוני- רצח אליהו שלומי בסכסוך הנשק בהרצליה;
דב מילמן- בריחה מאסמרה ב-29/6/1946;
חמדה גלעדי- אחרי ההפגנה;
שמואל תמיר- הגרוש לקניה ויציאה ממחנה העצורים;
יוסף ויניצקי- אזכרה לזאב ז'בוטינסקי בקרתגו (סודן).