בית"ר סין והקשר לפרשת האניה אלטלנה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 320

שם המחבר: טיקטינסקי אוהד
שנה לועזית: 2004
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

תולדות בית"ר והתנועה הרוויזיוניסטית בסין. והשפעתן על הקהילח היהודית. הסיוע הכספי של הקהילה היהודית בסין לרכישת האניה אלטלנה והגיוס לאצ"ל.

מילות מפתח