'השעה השלישית'

סימול הקלטת / הסליל : סל - 60

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : בגין מנחם

תוכן

תכנית טלוויזיה על האצ"ל - 'השעה השלישית'.

מילות מפתח