עדויות אנשי אצ"ל

סימול הקלטת / הסליל : סל - 10

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : שטרית יוסף,מלר יוסף,שופמן יוסף
מתקופת הארועים : 01/01/1942
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

עדות יוסף שטרית על פעולות האצ"ל: פריצת כלא עכו, פיצוץ צינור
הנפט, העברת רכב לירושלים לצורך הפעולה בבית גולדשמידט, אימוני
נשק, הלשנות לבריטים, העברת נשק לתל-אביב, נסיון לחטוף בני-
ערובה;
יוסף מלר: חטיפת שני הסרג'נטים;
יוסף שופמן: על פרשת העתון 'דער מאמענט' והיחסים בין אצ"ל
לממשלת פולין.