אור חדש על רצח הלורד מוין. האמנם פעולה של טירוף גמור?

סימול הספר : צב- 1167

שם מחבר הספר: וסרשטיין ברנרד. חכים שמעון
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1982
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: תדפיס מתוך: זמנים, מס' 7, חורף 1982. תדפיס מתוך: זמנים מס' 9, קיץ 1982.

תוכן

במאמרו של ברנרד וסרשטיין 'אור חדש על רצח הלורד מוין' נבחנים
הגורמים והתוצאות לרצח הלורד מוין. מובאת סקירה על פעילות
האצ"ל והלח"י עמדתם כלפי הבריטים והיחסים ביניהם, מוזכרים אליהו
חכים, אליהו בית צורי ו'יאיר'. יחס הלח"י לסוכנות היהודית
ולהגנה. הלורד מוין יחסו לעם היהודי, לארץ ישראל ולעליית יהודים
אליה. במאמרו שמעון חכים 'האמנם פעולה של טירוף גמור?' מגיב
למסקנות במאמרו של וסרשטיין ומוכיח שהן לוקות בחסר ואינן מובילות
למסקנות הסופיות של המחבר.