עדויות אנשי אצ"ל

סימול הקלטת / הסליל : סל - 23

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : אברמוביץ גרשון, 'אברהמי',הכהן ברנדס יהושע,ברזני שמעון,לוין אברהם,בן-אליעזר
מתקופת הארועים : 01/01/1907
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

גרשון אברמוביץ': חברות בבית"ר, התגייסות לאצ"ל בזמן מאורעות
1936, קורס מפקדים, הכרזת המרד על הבריטים, פיצוץ משרדי הבולשת
בירושלים (. ,(C.I.D התקפה על תחנת השידור ברמאללה, מאסר. מספר
גם על אחיו- אהרון- שנהרג באחת הפעולות של האצ"ל. תמליל: עא-29
בסליל גם עדויות של יהושע הכהן ברנדס, שמעון ברזני, אברהם לוין
ובן-אליעזר על פעולות באצ"ל בשנת 1942.