קול ציון הלוחמת

סימול הקלטת / הסליל : סל - 15

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : אורנשטיין מרדכי,בורוכוב חוה,גוריון דרור,מרידור רחל,שטיין משה (שטיין מרסל), 'חרמש'
מתקופת הארועים : 01/01/1939
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

שחזור מ-25/5/1955 של שידורי קול ציון הלוחמת- תחנת השידור של
האצ"ל. שירי המחתרת.
נושאי השידורים: העפלה, מאורעות, מבצעי המחתרות, מדיניות
הבריטים בארץ ישראל.