קול ציון הלוחמת

סימול הקלטת / הסליל : סל - 140

סוג הארוע : תכנית רדיו

תוכן

-קול ציון הלוחמת: שחזור משידורי תחנות השידור של האצ"ל ולח"י בנושא גולי אפריקה.