קול ציון הלוחמת

סימול הקלטת / הסליל : סל - 40

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : בן-אליעזר,כהן גאולה,דמארי שושנה
מתקופת הארועים : 01/01/1942
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

שחזור משידורי התחנה. קריינות בן-אליעזר וגאולה כהן.
בין הנושאים: מדיניות הבריטים בארץ, מבצעי הלח"י, העלאתם
לגרדום של אליהו חכים ואליהו בית-צורי.
שושנה דמארי שרה 'עלי בריקדות'.
בסליל גם שחזור נסיון בריחה מאריתריאה.