לוחמי חרות ישראל במלחמת העצמאות: ירושלים חזית המרכז

סימול הספר : צב- 1166/ 2

שם מחבר הספר: ורד אברהם
מוציא לאור: יאיר ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1998
שנת ההוצאה העברית: תשנח
כרכים: 03
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: מפתח עניינים. ביבליוגרפיה.

תוכן

כרך ב': סוקר את פעילות הלח"י במסגרת מלחמת העצמאות בקרבות
ירושלים והדרך אליה: 'דיר יאסין', הקסטל, שיתוף בין האצ"ל ולח"י,
העיר העתיקה בירושלים, הרובע היהודי, חזית המרכז: לוד ורמלה,
רמאללה ולטרון, מבצע 'דני'. תכנית ברנדוט וההתנקשות בחייו.
הקמת מפלגת הלוחמים של יוצאי לח"י.
נספחים: מבנה הלגיון הערבי בתש"ח, רשימת בריטים בפיקוד הלגיון,
מכתבים מנוה יאיר.