לוחמי חרות ישראל במלחמת העצמאות: ישראל עושה חיל

סימול הספר : צב- 1166/ 1

שם מחבר הספר: ורד אברהם
מוציא לאור: יאיר ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1998
שנת ההוצאה העברית: תשנח
כרכים: 03
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: מפתח עניינים.

תוכן

כרך א': תולדות האצ"ל והלח"י החל מתקופת השואה ועד למלחמת
העצמאות. תאור הרקע המדיני והבינלאומי של התקופה הנדונה.
בין הנושאים:תולדות הסכסוך הערבי ישראלי, פעולות האצ"ל
והלח"י ומלחמתם בבריטים ונגד הערבים לפני הקמת המדינה. השתתפות
בקרבות מלחמת העצמאות במסגרת חטיבה שמונה, סזון, יאיר שטרן,
אלטלנה, ההצטרפות לצה"ל. בין הנספחים: כח האדם והנשק
של הארגונים הלוחמים היהודים בארץ ישראל, מבנה ארגוני של אצ"ל
לח"י וההגנה במחצית הראשונה של תש"ח, רשימת חברי לח"י שהתגייסו
לחטיבה 8 ולצה"ל, רשימת אבדות חטיבה שמונה במלחמת העצמאות.