מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, שיח פרטיזנים

01.11.1989 - 31.12.1989

סימול התיק : כ 7 א - 13/ 8/ 3

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים
סוג התאריך: משוער

תוכן

שיח פרטיזנים - תמלול מפגש פרטיזנים. העלאת זכרונות מגטו וילנה ומפעולות הפרטיזנים ביערות ליטא.
הדוברים: אברהם סבירסקי, ניסן רזניק, חיה לזר, נחמה בסוק, חיים בסוק, אנטולי קרקובסקי, ליטמן מורבצ'יק מור.
בין האישים המוזכרים: מרגלית, איציק ויטנברג, יעקב קזאן.
בתיק גם: עדות יעקב צביבל (אליושה), על היותו בגטו קאמין קושירסק וולינג/קמין פשילנסקה, בריחתו מהגטו יחד עם אבא קלורמן, פעילותו בפרטיזנים ביערות ווהלין.