עדויות בנושא ההעפלה הרביזיוניסטית

סימול הקלטת / הסליל : סל - 139

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : בנארי יהודה,גל-עזר אליהו
שם המראיין: אבנרי יצחק
מתקופת הארועים : 01/01/1925
עד תקופת הארועים : 31/12/1947

תוכן

יהודה בנארי: התפתחות רעיון ההעפלה בתנועה הרביזיוניסטית
והמאבקים הפנימיים סביב הרעיון. תכנית ההעפלה המזוינת. ועידת
פאריס. בעיות ארגוניות שונות. הצה"ר בפולין.
ראיון מ-17/1/1968. תמליל: עב-23.
אליהו גל-עזר: התפתחות רעיון ההעפלה בתנועה הרביזיוניסטית
עליה פרטים של יחידים. היחסים עם הארגונים הציוניים האחרים.
ועידת פאריס. העפלה לאחר מלחמת העולם השניה.
ראיון מ-12/1/1968. תמליל: עג-11.