השואה וחקרה: המשגה, מינוח וסוגיות יסוד

סימול הספר : ש- 1546

שם מחבר הספר: מכמן דן
מוציא לאור: מורשת
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1998
שנת ההוצאה העברית: תשנח
שפה: עברית
הערות: מפתח.

תוכן

מאמרים בנושאים הקשורים בשואה כגון: היודנראט, הצלה בתקופת
השואה, זאב ז'בוטינסקי - תוכנית 'האבאקואציה' ובעיית צפיית
השואה, התנגדות יהודית בשואה, חיים דתיים יהודיים תחת השלטון
הנאצי, חיי היום יום של היהודי הדתי בשואה ועוד.