The Islamic Dimension in Palestinian

סימול הספר : מת- 924

שם מחבר הספר: Frisch Hillel
מוציא לאור: BESA, BAR-ILAN UNIVERSITY
מקום ההוצאה: RAMAT-GAN
שנת ההוצאה הלועזית: 2005
שפה: אנגלית
הערות: Mideast Security and Policy Studies, no. 61

תוכן

שני מאמרים על הממד האיסלאמי במדיניות הפלסטינית:
השימוש בטקסטים מהקוראן ברטוריקה של ערפאת;
האם הסכסוך הישראלי-פלסטיני הופך לאיסלאמי? פתח', איסלם וגדודי אל-אקצה.