בית"ר והצה"ר - קבוצת ראיונות

סימול הקלטת / הסליל : סל - 11

סוג הארוע : ראיון
שם המעיד : אולמרט מרדכי,שכטר יעקב,פרופס אהרון צבי,אביגור מיכאל,קהאן מארק (קהאן מאיר), 'אלכס'
מתקופת הארועים : 01/01/1929
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

מרדכי אולמרט- הכשרה חקלאית של בית"רים בהולנד, ייסוד קן בית"ר
בהולנד, תעמולה נגד בית"ר בהולנד (השוואת ה'חולצות החומות'
לנאצים ולפאשיסטים). קשיים בקבלת סרטיפיקטים. עלייתו לארץ
ואכזבתו מ'פלוגות הגיוס' של בית"ר בארץ וממדיניות התיישבות
לקויה, לדעתו.
יעקב שכטר- תנועת הצ"ח בפולין- ייסוד, ארגון, פעילות, הסברה.
מעצרו ב-1940 ע"י הנ.ק.ו.ד. באשמת פעילות ציונית (יחד עם מנחם
בגין). יחסים עם בית"ר וברית החיל. מדיניות חלוקת הסרטיפיקטים.
יחסי הצ"ח בפולין עם גרמניה הנאצית לאחר הכיבוש.
אהרון פרופס- פעילות הצ"ח בפולין בשנים 1935-1939.
מיכאל אביגור- פרטים ביוגרפיים ותולדות בית"ר בסין. הקהילה
היהודית בחרבין, הקשר עם התנועה הציונית ועם יהדות העולם.
עלייתו לארץ במסגרת בית"ר.
מארק קהאן מספר על הצ"ח בפולין בשנים 1935-1939.