עדויות אנשי אצ"ל

סימול הקלטת / הסליל : סל - 9

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : לב עמי שלמה (לוי שלמה),ז'מסון ליפשה (סגל ליפשה),רוזנברג משה
מתקופת הארועים : 01/01/1936
עד תקופת הארועים : 31/12/1946

תוכן

- שלמה לב-עמי: פרישה מההגנה והקמת סניף אצ"ל בפ"ת. התפתחות
האצ"ל והמפקדה בתקופת דוד רזיאל. אימונים צבאיים בפולין. יחס
אברהם שטרן (יאיר) לזאב ז'בוטינסקי ולתנועה הרביזיוניסטית.
פילוג 1940. ארגון מחדש של האצ"ל והיחסים עם אנשי לח"י. תכנית
הלח"י לברית עם הגרמנים. מפקדת האצ"ל לאחר מות דוד רזיאל, תחת
פיקודו של יעקב מרידור. היחסים בין המרואיין ליתר חברי המפקדה.
מינוי מנחם בגין למפקד האצ"ל ושינויים ארגוניים ומבניים
במפקדה. תעמולה והסברה. פעולת האצ"ל במשרדי העליה, תגובת דעת
הקהל והעיתונות למבצע. יחסים עם ההגנה והמוסדות הלאומיים, הרקע
לסזון. תקופת עם לוחם. הסזון ועמדת האצ"ל. סכסוכי פיקוד והנהגה
באצ"ל. תמליל: על-3.
- ליפשה ז'מסון: פעילותה בבית החולים הצבאי הבריטי בקהיר, גיוס
חיילים יהודים לעזרת האצ"ל. חשדות הבריטים, מעצרה וחקירתה.
פתחה בשביתת רעב, אושפזה, שוחררה וגורשה ממצרים.
- משה רוזנברג: האצ"ל תחת פיקודו.