הצהרות נדוני האצ"ל ולח"י; משידורי האצ"ל ולח"י; עדויות אנשי האצ"ל ולח"י, תוכניות רדיו על שלמה בן-יוסף ואברהם שטרן; ועוד

סימול הקלטת / הסליל : סל - 6

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : שיין אברהם,ז'ורבין שלום,אבריקנט יצחק,שפיצמן אברהם,רוזנפלד שלום,חוטר-ישי אהרון,נדבה יוסף,גוריון יצחק,זיו-אב יצחק,תבין אלי,בורוכוב יהודה,רצבי אליהו,שטיין משה (שטיין מרסל), 'חרמש',לנקין אליהו,הלוי שמואל,כהן גאולה,שטרן זמיר רוני,שטרן יאיר
מתקופת הארועים : 01/01/1907
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

-הצהרות גאולה כהן, דב גרונר, מיכאל אשבל, יוסף שמחון, דוד
מאירי-בגין, חיסיה שפירא, צבי תבורי, אנשל שפילמן ומתתיהו
שמואלביץ' בבתי הדין הצבאיים הבריטיים.
-למות או לכבוש את ההר: תכנית רדיו במלאות עשרים וחמש שנים
להעלאת שלמה בן-יוסף לגרדום. סיפורם של אברהם שיין ושלום
ז'ורבין. זכרונות יצחק אבריקנט ואברהם שפיצמן על בן-יוסף. שלום
רוזנפלד על פלוגות בית"ר. הוויכוח על ההבלגה ושבירתה. פעולת
בן-יוסף וחבריו. אהרון חוטר-ישי על המשפט וגזר הדין. המאבק
על חיי הנידונים, עדויות יוסף נדבה ויצחק גוריון. פגישת
עיתונאים עם בן-יוסף. אלי תבין על התחושות בעיר הולדתו של
בן-יוסף. קבורת בן-יוסף בראש פנה.
-מסיבה ליהודה בורוכוב עם חזרתו מגלות אפריקה.
-עדויות אליהו רצבי על חטיפתו בסזון, משה שטיין על רצח אליהו
שלומי ואליהו לנקין על פרשת אלטלנה.
-קול ציון הלוחמת: שחזור משידורי תחנות השידור של האצ"ל ולח"י.
-עדות שמואל הלוי, איש לח"י על פעולות לזירוז הפינוי הבריטי.
-גאולה כהן מקריאה משירי אברהם שטרן (יאיר)
-שידור אזכרה ליאיר במלאות חמש שנים להרצחו.
-שידורים מתחנת השידור 'חירות ירושלים'
תכנים נוספים ראה קל. 590 ו-591.