עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות,היישוב ומדינת ישראל

סימול הספר : צ- 1936/ 7

שם מחבר הספר: גינוסר פנחס, עורך
מוציא לאור: המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מקום ההוצאה: קריית שדה בוקר
שנת ההוצאה הלועזית: 1997
שנת ההוצאה העברית: תשנז
שפה: עברית
הערות: שער נוסף וסכום באנגלית. כרך 7.

תוכן

אוסף מאמרים בנושאים של תקומת ישראל, בעיות בטחון של המדינה
וההתמודדות איתן, עלייה וקליטה, מדיניות חוץ ופנים, כלכלה וחברה,
היחסים עם הערבים, היחסים עם התפוצות. בין המאמרים: יעקב
מרקוביצקי, בית"ר ושארית הפלטה באיטליה 1946-1945. מיכאל אפל,
התפתחות הסכסוך הערבי-יהודי מסכסוך מקומי לאזורי-הרקע לצמיחת
מעורבותן של עיראק וסוריה בארץ ישראל 1939-1936. משה שמש, המאבק
הערבי על המים נגד ישראל 1967-1959. חנה יבלונקה, קליטת ניצולי
השואה במדינת ישראל-היבטים חדשים. ראיון עם מאיר שמגר בו מתוארת
תקופת למודיו ופעילותו במחנה הגולים בקניה.