עדויות לוחמות אצ"ל

סימול הקלטת / הסליל : קל - 614

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : בן-אליעזר חנה,נחושתן דבורה
מתקופת הארועים : 01/01/1929
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

חנה בן-אליעזר: עדות על פעילותה באצ"ל כאחראית קשר וכמדריכת
עזרה ראשונה. פעילות מודיעין לפני פעולות.
דבורה נחושתן: פרטים ביוגרפיים. חברותה בבית"ר והצטרפותה
לאצ"ל. העברת נשק, השתתפותה בפעולת סולל-בונה ופיצוץ צינור
הנפט, פציעות של לוחמים והסתרתם.