THE TEN YEAR PLAN FOR PALESTINE: A BRIEF OUTLINE

סימול הספר : הצ"ח- 1/ 1

שם מחבר הספר: KLINGER S.
מוציא לאור: NEW ZIONIST PRESS
מקום ההוצאה: לונדון
שנת ההוצאה הלועזית: 1938
שפה: אנגלית
הערות: הקדמה מאת זאב ז'בוטינסקי. סדרה: פרסומי הצ"ח מספר 4

תוכן

תוכנית העשור של קלינגר ליישוב ארץ-ישראל כולל מבוא של
ז'בוטינסקי המתייחס למשמעות המונח 'בית לאומי יהודי' שבהצהרת
בלפור, מדיניות הספר הלבן של השלטון הבריטי ולעיקרי תוכנית
קלינגר ליישוב א"י במליון וחצי יהודים במשך עשור. בתוכנית יש
התייחסות לתנאים המוקדמים לביצועה, למדיניות העליה, מימון
ותיקצוב, מדיניות המכס והסחר, תוכנית ההתיישבות, פיתוח התעשייה,
המסחר, הבנייה, התיירות, התחבורה, השרות הציבורי ותנאי העבודה,
יחסי יהודים וערבים כולל בתחום הכלכלי. התוכנית כוללת התייחסות
לפתרון בעיית הפליטים היווניים לאחר מלחמת העולם הראשונה.