BASIC PRINCIPLES OF REVISIONISM COMPILED FROM THE RESOLUTIONS OF THE FIRST SECOND AND THIRD WORLD CONFERENCES OF THE UNION OF ZIONIST-REVISIONISTS

סימול הספר : רביז- 5/ 1

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: ברית הצה"ר
מקום ההוצאה: לונדון
שנת ההוצאה הלועזית: 1929
שפה: אנגלית

תוכן

עקרונות יסוד של הרביזיוניזם - החלטות הועידות העולמיות הראשונה
השניה והשלישית של ברית הצה"ר בנושאים: מדינה יהודית, עבר הירדן
הספר הלבן, ועליה המונית. המנדט הבריטי, פעילות פוליטית עצמאית
של ברית הצה"ר. התכנית הכלכלית, הפיננסית והתרבותית של התנועה.
הסוכנות היהודית, יחסי ברית הצה"ר וההסתדרות הציונית.