WORLD UNION OF ZIONIST REVISIONISTS, POLITICAL DEPARTMENT BULLETIN No.1. DEC.19.1933

סימול הספר : רביז- 3/ 1

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: הצה"ר לונדון
מקום ההוצאה: England, London
שנת ההוצאה הלועזית: 1933
שפה: אנגלית
הערות: קיים גם בתרגום לצ'כית ראה רביז-61.

תוכן

דברים כנגד ההגבלות הבריטיות על ההגירה היהודית לארץ ישראל
שעליהן הוחלט בנובמבר 1933. האשמת האנגלים במדיניות פרו-ערבית
ואנטי-יהודית. התוצאות הכלכליות של ההגבלות החדשות. קריאה להחתמת
עצומה יהודית בין-לאומית כנגד מדיניות זו ובעד הקמת מדינה יהודית
בארץ ישראל.