בית"ר והצה"ר- קבוצת ראיונות

סימול הקלטת / הסליל : קל - 605

סוג הארוע : ראיון
שם המעיד : אולמרט מרדכי,שכטר יעקב
מתקופת הארועים : 01/01/1930
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

מרדכי אולמרט- הכשרה חקלאית של בית"רים, ייסוד קן בית"ר
ותעמולה נגד בית"ר בהולנד. קשיים בקבלת סרטיפיקטים. עלייתו
לארץ ואכזבתו מפלוגות הגיוס של בית"ר וממדיניות ההתיישבות
הלקויה.
יעקב שכטר- יסוד התנועה הרביזיוניסטית בפולין.