שירי יאיר, אברהם שטרן

סימול עבודת המחקר : כ8 - 225

שם המחבר: גנוסר יאירה
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

מקורות השראתה והתפתחותה של שירת יאיר. מקומו של יאיר בשירה
העברית וקשריו עם יונתן רטוש.