המפקדה שנפקדה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 224

שם המחבר: שטרן ענת
שנה לועזית: 1997
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

הגורמים שהוליכו לפילוג באצ"ל ולהקמת האצ"ל בישראל. מפקדת האצ"ל
בישראל בשנים 1942-1940; אהרון חייכמן, חיים לובינסקי, חנוך קלעי
בנימין זרעוני ויחסיהם עם אברהם שטרן (יאיר).