'המפעל' - פרק בתולדותיה של קבוצה אינטימית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 223

שם המחבר: ארצי עודד
שנה לועזית: 1979
שם המוסד : סמינר אורנים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

התא המחתרתי 'המפעל' ואחריותו להתנקשות ביעקב דה-האן. קבוצת
השרון של הפועל הצעיר, החבורה האודסאית, אליהו בן-חורין ואברהם
תהומי. קשריו של בן-חורין עם זאב ז'בוטינסקי.

מילות מפתח