פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 594

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : לב עמי שלמה (לוי שלמה)
תאריך ההקלטה: 15/01/1976
מתקופת הארועים : 01/01/1940
עד תקופת הארועים : 31/12/1943

קבצים מצורפים

תוכן

פילוג 1940. ארגון האצ"ל לאחר הפילוג והיחסים עם אנשי לח"י.
תכנית לח"י לקשר ולברית עם הגרמנים. ארגון מפקדת האצ"ל לאחר
מות דוד רזיאל. האצ"ל תחת פיקודו של יעקב מרידור. יחסי המרואין
עם יתר חברי המפקדה. המגעים למינוי מנחם בגין למפקד האצ"ל.