למות או לכבוש את ההר

סימול הקלטת / הסליל : קל - 586

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : שמואלביץ' מתתיהו,שיין אברהם,ז'ורבין שלום,אבריקנט יצחק,שפיצמן אברהם,רוזנפלד שלום,חוטר-ישי אהרון,נדבה יוסף,גוריון יצחק,תבין אלי
מתקופת הארועים : 01/01/1938
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

-המשך הקראת הצהרתו של מתתיהו שמואלביץ' במשפטו בבית הדין
הצבאי הבריטי.
-למות או לכבוש את ההר: תכנית רדיו במלאות עשרים וחמש שנה
לעליית שלמה בן-יוסף לגרדום.
סיפורם של אברהם שיין ושלום ז'ורבין. יצחק אבריקנט ואברהם
שפיצמן מעלים זכרונות על בן-יוסף. שלום רוזנפלד מספר על פלוגות
בית"ר, פעילותן והאידיאולוגיה שמאחרי הקמתן. הוויכוח על ההבלגה
ושבירתה. פעולה בן-יוסף וחבריו. אהרון חוטר-ישי מספר על מהלך
המשפט וגזר הדין. המאבק על חיי הנידונים: ההפגנות, התפילות
והתעניות; יוסף נדבה מספר על מאמציו של זאב ז'בוטינסקי ויצחק
גוריון על המאמצים שנעשו בארץ להצלת בן-יוסף. יצחק זיו-אב על
פגישת עתונאים עם בן-יוסף. אלי תבין מספר על התחושות בעיר
הולדתו של בן-יוסף. קבורת בן-יוסף בראש פנה.