הצהרות נידוני אצ"ל ולח"י בבתי דין צבאיים בריטיים

סימול הקלטת / הסליל : קל - 585

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : כהן גאולה,ליפקין חנה,בגין-המאירי דוד, 'גלבוע',גלובקר יצחק,בורוכוב יהודה,שפילמן אנשל,וילנר זאב,קרפינקא אברהם,שמואלביץ' מתתיהו
מתקופת הארועים : 01/01/1940
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

הצהרות נידוני האצ"ל ולח"י בבתי דין צבאיים בריטיים.
הקראת הצהרותיהם של גאולה כהן, דב גרונר, מיכאל אשבל, יוסף
שמחון, דוד בגין-המאירי, חיסיה שפירא, צבי תבורי, אנשל שפילמן,
מתתיהו שמואלביץ'.
משתתפים בשחזור: גאולה כהן, חנה ליפקין, דוד בגין-המאירי,
יהודה בורוכוב, יצחק גלובקר, אנשל שפילמן, זאב וילנר, אברהם
קרפינקא ומתתיהו שמואלביץ'.