תנועת הנוער בית"ר וינה 1938-1925

סימול עבודת המחקר : כ8 - 222

שם המחבר: יעקב מרקוביצקי ומלכה מולכו
שנה לועזית: 1977
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

קוים בהתפתחות בית"ר, התפתחות בית"ר וינה, המבנה הארגוני,
הצד החברתי, הקשר בין תנועות הנוער, האינטראקציה בין עליית
הנאצים לבין התפתחות בית"ר באוסטריה, בית"ר וינה והעליה
הבלתי ליגלית.

מילות מפתח