צור הלל, התכתבות ומחברת לימודים מגלות אפריקה

01.01.1945 - 31.12.1945

סימול התיק : פ 338 - 3

שייך לארכיון: צור הלל

תוכן

צילומי מכתבים לאשתו שולמית צור ממעצרו באפריקה וכן מחברת
לימודים של הלל מתקופת מעצרו באריתריאה.

מילות מפתח