ניצחון המבוכה: מדיניות ישראל בשטחים לאחר מלחמת ששת הימים

סימול הספר : מ- 607

שם מחבר הספר: פדהצור ראובן
מוציא לאור: ביתן, יד טבנקין
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1996
שנת ההוצאה העברית: תשנו
שפה: עברית
הערות: מפתח העניינים.

תוכן

בחינת התמודדות ממשלת אשכול עם אינטרסים לאומיים ומדיניים בעקבות
כיבושי מלחמת ששת הימים: הבעיה הפלסטינאית, גיבוש מפת גבולות
חדשה ועיצוב מדיניות ההתישבות בשטחים הכבושים. כ"כ הספר מתאר:
שיתוף הפעולה בין יגאל אלון למתנחלים הראשונים ברמת הגולן וקבוצת
הרב לוינגר שהתישבה בחברון, מגעים חשאיים עם חוסיין, האופציה
הפלסטינאית והאופציה הירדנית, ממשלת ליכוד לאומי, הגדרה מחודשת
של הגבולות, תוכנית אלון, תוכנית דיין, ועידת חרטום, התישבות
בבקעת הירדן בחברון וסיני ועזה.