גלות ומעצר- שירים; כנס גולי קניה

סימול הקלטת / הסליל : קל - 575

סוג הארוע : כנס
מתקופת הארועים : 01/01/1945
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

-שירי גלות ומעצר שחוברו על הווי מחנות המעצר וההגליה בארץ
ובאפריקה- שיר ה'קרדל', מתל אביב עד לטרון, הורה מזרע, פרקים,
אטמוספירה, יאמבו. הוקלט על ידי מכון ז'בוטינסקי במלאות ארבע
שנים לשיבת גולי אפריקה.
-כנס גולי קניה במלאות שמונה שנים לשיבת גולי אפריקה: הקראת
שמות הגולים שנפטרו. דברי ברכה וסקירה היתולית של חיי המחנה.
הקראת מכתבי ברכה של הרב אריה לוין ומר סאומן.

מילות מפתח