ארוכה הדרך לחרות

סימול הקלטת / הסליל : קל - 574

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : מרידור יעקב,שייבה שמעון,בן-אליעזר אריה,לנקין אליהו,חפץ אורי,בן-שלמה שלמה,קשת בן-ציון (קצנלבוגן בן-ציון)
שם המראיין: יבין חיים
תאריך ההקלטה: 01/01/1961
מתקופת הארועים : 01/01/1945
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

תכנית רדיו במלאות שלוש עשרה שנים לחזרת גולי אפריקה לארץ.
יעקב מרידור, אריה בן-אליעזר, שמעון שייבה, אליהו לנקין, אורי
חפץ, שלמה בן-שלמה, בן-ציון קשת על נסיונות הבריחה הרבים
ממחנות ההגליה באריתריאה ובקניה.
בסוף התכנית- שירי גלות.

מילות מפתח