מנחם בגין - גיבור תרבות בפוליטיקה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 221

שם המחבר: מזרחי יפעת ורז תמר
שנה לועזית: 1997
שם המוסד : מכללת עמק יזרעאל
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בחינת יחסו של מנחם בגין לחברה ויחס החברה כלפיו. תרומתו כגבור
תרבותי יחסו לצבור המזרחי והדתי בארץ. הסכם השלום עם מצרים,
השמדת הכור העיראקי,השפעתו על המשק הישראלי. בגין ודמוקרטיה,
תקופת כהונתו כראש ממשלה, הסתגרותו ומותו. כמו כן מובאת בעבודה
ביוגרפיה אישית של מנחם בגין.