אמש התקפנו; האמבולנס

סימול הסרט / קלטת הוידאו : וד - 127

פורמט: PAL
צבע: לא
שפה: עברית
הצגה באינטרנט: Y

תוכן

שני סרטים:
'אמש התקפנו'- סרט בהפקת הוועד העברי לשחרור האומה לצרכי
תעמולה. תיאור הרגשת לוחמי המחתרת מבין עקורי מלחה"ע השניה.
מתאר את הסיפוק המלחמה בבריטים והמאמץ לעליה לארץ.
'האמבולנס'- סרט המתאר רצח של קבוצת ילדים יהודים בזמן השואה
ע"י חיבור צנור המפלט של הרכב אליו הם מוכנסים (אמבולנס) אל
חלל הרכב, כך שהיושבים ברכב מורעלים מהגזים הנפלטים.