פלוגות גיוס: פלוגת הכותל 1938-1937

סימול הספר : ביתר- 225

שם מחבר הספר: יהב דן
מוציא לאור: נתיב
מקום ההוצאה: שערי תקוה
שנת ההוצאה הלועזית: 1997
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: תדפיס מתוך: נתיב, מס' , נובמבר 1997.

תוכן

תאור הרקע להקמת 'פלוגות העבודה', 'פלוגות גיוס' של בית"ר בשנים
1938-1937 ופירוט מטרותיהן.כ"כ מובאת סקירה על 'פלוגת הכותל'
בין השנים 1938-1937 הכוללת תאור נסיונות הפלוגה לתקוע בשופר
בכותל המערבי. וכן מערכת היחסים בין בית"ר לאצ"ל בנושא התגובה
להתקפת ערבים על 'פלוגת הכותל'.