JUST THE JOB: SOME EXPERIENCES OF A COLONIAL POLICEMEN

סימול הספר : צב- 3/ 2

שם מחבר הספר: MORTON GEOFFREY
מוציא לאור: HODDER
מקום ההוצאה: England, London
שנת ההוצאה הלועזית: 1957
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

זכרונותיו של ג'פרי מורטון מתקופת פעילותו במשטרת המנדט הבריטי
בשנים 1944-1930. פעולותיו נגד המחתרות מעורבותו ברצח אברהם שטרן
יאיר. על לח"י עמ': 113-112, 153-131, 167, 173. על האצ"ל עמ':
60, 113-111, 153, 168, 173. ראה גם על: ז'ק, אמפר, סבוראי,
לבנשטיין (אליאב), שוד בנק הפועלים, הריגת קציני משטרה ברחוב יעל