שלח דוד: הישוב היהודי אל מול ההתנגדות הערבית למפעל הציוני בארץ ישראל 1918 - 1948

סימול הספר : צב- 1154

שם מחבר הספר: שטייגמן יצחק
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1997
שנת ההוצאה העברית: תשנח
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח שמות.

תוכן

בחינת המאבק האלים שהתפתח בארץ ישראל בין הערבים המקומיים לבין
ארגוני המגן של היישוב היהודי,פירוט האמצעים שנקטו הישוב היהודי
וארגוני המחתרות: ההגנה, אצ"ל ולח"י.בין הנושאים: גדודים עבריים
פרשת תל-חי, מאורעות תרפ"א, תרפ"ט, המאבק על המקומות הקדושים,
הקמת ארגון האצ"ל, הקצנה בתנועה הלאומית הפלשתינית 1935-1933,
המרד הערבי 1936 - 1939, ועדת פיל, שלמה בן יוסף, תכנית החלוקה,
מבצע נחשון, דיר יאסין, שחרור יפו, ירושלים בעקבות הפינוי הבריטי
פעילותו ועמדותיו של זאב ז'בוטינסקי ושל מנחם בגין כמפקד האצ"ל.
הספר מלווה בהעתקי מסמכים ותעודות ובציונים ביוגרפיים אודות
האישים המוזכרים בספר.