פריט ארכיון

סימול הקלטת / הסליל : קל - 732

סוג הארוע : עדות
שם המעיד : רימשון חיים
שם המראיין: הר ציון יהודה
תאריך ההקלטה: 14/08/1993
סימול העדות: ער - 32,ער - 32
קישור לעדות: רימשון חיים
מתקופת הארועים : 01/01/1929
עד תקופת הארועים : 31/12/1940

תוכן

משפט חברי ברית הבריונים, פעילות פלוגות הגיוס של בית"ר בפתח תקווה, הפגנת חברי בית"ר נגד מפקד האוכלוסין מטעם ממשלת המנדט, הקמת ההתיישבות ברמת טיומקין, אימוני נשק, קבלת המעפילים בחוף נתניה.