בית"ר בארץ ישראל, 1947-1925

סימול הספר : ביתר- 224

שם מחבר הספר: שטיין-אשכנזי אסתר
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1997
שנת ההוצאה העברית: תשנח
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח.

תוכן

הספר בוחן את תולדות תנועת הנוער בית"ר בארץ ישראל החל מהגעת
החברים הראשונים מריגה ב-1925 ועד שהבריטים אסרו על קיומה של
התנועה בשנת 1947. בספר נבחן העיצוב האידיאולוגי של בית"ר,
השפעתו של זאב ז'בוטינסקי בחייו ולאחר מותו על דרכה של בית"ר;
פעילות פלוגות העבודה של בית"ר בין השנים:1935-1931 ופלוגות
הגיוס בין השנים 1940-1935;יחסי בית"ר עם האצ"ל והלח"י, השפעת
השואה על בית"ר, מערכת היחסים בין בית"ר והצ"ח.