פיצוץ מלון המלך דוד

סימול הקלטת / הסליל : קל - 540

סוג הארוע : תכנית רדיו
שם המעיד : בגין מנחם,פאגלין עמיחי, 'גידי',סלוצקי יהודה,אבינועם יצחק (יגנס יצחק),עליס שרגא, 'חיים טויט',לוי ישראל, 'גדעון',יעקבי דוד,צדוק יצחק,חי עדינה,בן-דור דן,בן-יעקב ורדי
מתקופת הארועים : 01/07/1946
עד תקופת הארועים : 31/12/1946

קבצים מצורפים

תוכן

פיצוץ מלון המלך דוד והשפעת הפעולה על תנועת המרי העברי.
משתתפים: מנחם בגין, עמיחי פאגלין, יהודה סלוצקי, יצחק
אבינועם, שרגא אליס, ישראל לוי, דוד יעקבי, יצחק צדוק, עדינה
חי, ורדי בן-יעקב, דן בן-דור.