אזכרה במלאות שלושים לפטירתו של אלי תבין

סימול הקלטת / הסליל : קל - 514

סוג הארוע : אזכרה
שם המעיד : קרמרמן רחל,עמיצור בצלאל (סטולניצקי בצלאל),שילנסקי דב,ארנס משה,מאיר יצחק,קארפי דניאל
שם המראיין: קדישאי יחיאל (מנחה)
תאריך ההקלטה: 23/11/1994
מתקופת הארועים : 01/01/1935
עד תקופת הארועים : 31/10/1994

קבצים מצורפים

תוכן

רחל קרמרמן- הקראת זכרונותיו של אלי תבין על ילדותו, חטיפתו
בסזון והתקפת האצ"ל על שגרירות בריטניה ברומא.
בצלאל עמיצור, דב שילנסקי, משה ארנס, יצחק מאיר ודניאל קארפי-
פעילות תבין באצ"ל בארץ ובגולה, בהנהלת הסוכנות היהודית וכיושב
ראש מכון ז'בוטינסקי.