שיחות עם יצחק שמיר

סימול הספר : מ- 600

שם מחבר הספר: משגב חיים
מוציא לאור: ספרית פועלים
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1997
שנת ההוצאה העברית: תשנח
שפה: עברית

תוכן

תולדות חייו של יצחק שמיר, עמדותיו והשקפותיו על נושאים מן העבר
וההווה. הדברים מובאים בראיון אישי עמו: מחלוקת בין שמאל לימין,
מנחם בגין, הלח"י, השקפותיו של זאב ז'בוטינסקי ובחינתם בראי
ההווה ,סזון, אליהו גלעדי, השואה, 'מזרח תיכון חדש', תהליך השלום
והטרור הערבי, העלייה-כורח עליון.