יום עיון בנושא האצ"ל

סימול הקלטת / הסליל : קל - 420

סוג הארוע : הרצאה
שם המעיד : לפידות יהודה
מתקופת הארועים : 01/01/1948
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

קבצים מצורפים

תוכן

המשך הרצאתו של יהודה לפידות על מערכות האצ"ל בתש"ח בירושלים,
ביום עיון ליחידת מורשת קרב בקצין חינוך וגדנ"ע ראשי בצה"ל.