רעים מספרים

סימול הקלטת / הסליל : קל - 417

סוג הארוע : הרצאה
שם המעיד : גלעד מנחם
מתקופת הארועים : 01/01/1941
עד תקופת הארועים : 31/12/1948

תוכן

צד א'- הרצאה של מנחם גלעד בערב סיפורי רעים במסדר ז'בוטינסקי.
הצטרפותו לאצ"ל, הדבקת כרוזים, פעילות בח"ק, קורס סגנים. גיוסו
לצה"ל אחרי פרשת אלטלנה. פעילותו כמפקד 'ההוצאה לפועל' של
האצ"ל במחוז תל-אביב: גביית כספים, טיפול במלשינים ובסחטנים.
צד ב'- קרבות רמלה ואשדוד.
העיון בקלטת באישור מנהל הארכיון בלבד. נמצאת במיכל 2 (כספת).