עצרת זכרון במלאות עשור לפטירתו של אריה בן-אליעזר

סימול הקלטת / הסליל : קל - 409

סוג הארוע : אזכרה
שם המעיד : בגין מנחם
מתקופת הארועים : 01/01/1913
עד תקופת הארועים : 31/12/1970

קבצים מצורפים

תוכן

אירוע לזכרו של אריה בן-אליעזר במלאות עשור לפטירתו.
קווים לדמותו וזכרונות מפעילותו: ילדותו, חברותו בבית"ר ובברית
הבריונים, הצטרפותו לאצ"ל. בתי כלא ומחנות מעצר בארץ ובאפריקה.
פעילותו כשליח האצ"ל בפולין ובוועדי האצ"ל בארצות הברית.
הגלייתו לאפריקה ובריחתו עם יצחק שמיר. פרשת אלטלנה. חברותו
בכנסת הראשונה מטעם תנועת החרות, הסכם השילומים עם גרמניה.
פעילות הסברה בקנדה ובארצות הברית. כיהונו כסגן יושב ראש
הכנסת, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ויושב ראש הנהלת מרכז
תנועת החרות. הקמת סיעת תכלת-לבן בהסתדרות העובדים הכללית.
מנחם בגין: זכרונות על אריה בן-אליעזר ופעילותם המשותפת.